Tekuté stěrače NANO+ 300ml

Tekuté stěrače NANO+ 300ml
1/1

Prosím nejprve vyberte variantu.

Na objednávku
Můžete mít doma ve čtvrtek 1.2.2018
169 Kč
140 Kč bez DPH
- +
Poradíme Vám
608 366 491
O produktu

Tekutý přípravek vyvinutý na základě receptury obsahující aktivní silikon a technologii NANO+. Vytváří na skle neviditelný třívrstvý povlak, který vyvolává efekt víření vody, což zamezuje jejímu ulpívání na skle.

Již při rychlosti 65 km/h vzdušný proud tlačí kapky vody přes okraje skla a to bez použití stěračů. Usnadňuje bezpečnou jízdu za deště. Částečně zabraňuje namrzání oken pří nízkých teplotách. Snižuje přilnavost nečistot a hmyzu na skle. Neobsahuje žádná barviva.

NANO+ je vysoce pokročilá technologie aplikace nanočástic křemíku a stříbra. Technologie vyvinutá v kooperaci s BRENNTAG. Nanočástice působí na molekulární úrovni a pronikají hluboko do struktury čištěných součástí. Vytvářejí na podkladu neviditelný třívrstvý povlak. Technologie NANO+ umožňuje dosažení zmnohonásobeného jevu odpuzování částic vody, prachu a veškerých nečistot. Vzniká efekt lotosového květu, jehož výsledkem je samočištění. NANO+ je technologie příznivá pro alergiky. Má fungicidní a dezodorační účinky. Aktivita iontů stříbra zabíjí škodlivé bakterie.

 

Standardní věta o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje važné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovavejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENI OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktni čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachovaní.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními / regionálními předpisy.

Relevantní věty:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje važné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

  

 

O značce AUTOLAND Alternativy
Můžeme ještě poradit? Zeptejte se nás.
* takto označená pole jsou povinná

Kategorie produktu Tekuté stěrače NANO+ 300ml

Autodoplňky Autokosmetika Na sklo (Přípravky na čištění autoskel)


    Můžeme ještě poradit? Zeptejte se nás.
    Email * Jméno Telefon
    Napište číslici čtyři*
    Motozem.cz
    Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku