Sprej na mazání řetězu Motul Road Plus 400ML

Sprej na mazání řetězu Motul Road Plus 400ML
1/1
TOP

Prosím nejprve vyberte variantu.

Skladem
Můžete mít doma ve středu 24.1.2018
329 Kč
272 Kč bez DPH
- +
Poradíme Vám
+420 608 366 383
O produktu

- bílé mazivo speciálně vyvinuté pro mazání řetězů všech silničních motocyklů a motokár: vhodné pro řetězy s O-Ring, X-Ring, Z-Ring
- zůstává přilnavý za vysoké rychlosti
- 1. Velice nízký odpor otáčení pro vyšší výkon. 
- 2. Prodlužuje životnost řetězu snížením tření, odolnost vodě, soli a chrání před rezivěním. Přilnavé a nelepivé mazivo
- odolnost proti opotřebení a extrémnímu tlaku
- před mazáním vyčistěte řetěz pomocí MOTUL Chain Clean
- nádobu protřepejte a naneste pomocí trubičky po celé délce řetězu
- nechte zaschnout
- obsah: 400 ml

 

Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Prevence:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Reakce:

P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P321 Odborné ošetření (viz na štítku).
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Skladování:
P405 Skladujte uzamčené.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

  

Hodnocení produktu zákazníky

Hodnocení produktu zákazníky

Michal Mrázek,

Ondřej Novotný,

Tom Stejskal,

Olga Malá,

Radim Tlolka,

Václav Koleszár,

Tomas Rapant,

Roman Lipenský,

JOSEF BOREK,

Jan Zastoupil,

Tomáš Kročil,

Michal Opršal,

Výborná věc, doporučuji.

Včelákov,

Matous Kuca,

Bílina 1,

Pavel Gottwald,

Pavel Gottwald,

Josef Krása,CITROEN servis INTENSYS,

Martin Dušek,

Příbor,

Miroslav Máša,

Lukáš Suchý,

Michal Prokopec,

O značce MOTUL

Francouzský výrobce, který se specializuje na výrobu kvalitních olejů a maziv pro motocykly.


Další produkty značky MOTUL

Alternativy
Můžeme ještě poradit? Zeptejte se nás.
* takto označená pole jsou povinná

Kategorie produktu Sprej na mazání řetězu Motul Road Plus 400ML

Moto příslušenství Oleje, kapaliny, spreje Spreje


    Můžeme ještě poradit? Zeptejte se nás.
    Email * Jméno Telefon
    Napište číslici tři*
    Motozem.cz
    Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku