Prostředek na praní S100 250ML

Prostředek na praní S100 250ML
1/1

Prosím nejprve vyberte variantu.

Skladem
Můžete mít doma ve čtvrtek 18.1.2018
239 Kč
198 Kč bez DPH
- +
Poradíme Vám
+420 608 366 491
O produktu

Prací prostředek na textil, kůži, funkční a sportovní oblečení.
Vynikající čistící a ochranné vlastnosti.
Díky speciálnímu složení odstraňuje nečistoty, aniž by omezoval termoregulační vlastnosti membrán a prodyšných materiálů.
Optimální příprava vláken tkaniny k absorbování přípravku S100 na impregnaci.
K použití také na všechny prvky z kůže a textilu.
Obsah:250 ml


Údaje o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Relevantní věty:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
R22 Zdraví škodlivý při požití.
R38 Dráždí kůži.
R41 Nebezpečí vážného poškození očí.

Hodnocení produktu zákazníky

Hodnocení produktu zákazníky

David Nohejl,

O značce S100 Alternativy
Můžeme ještě poradit? Zeptejte se nás.
* takto označená pole jsou povinná


    Můžeme ještě poradit? Zeptejte se nás.
    Email * Jméno Telefon
    Napište číslici pět*
    Motozem.cz
    Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku