Čistič na kůži S100 250ml

Čistič na kůži S100 250ml
1/1

Prosím nejprve vyberte variantu.

Skladem
Můžete mít doma ve středu 24.1.2018
239 Kč
198 Kč bez DPH
- +
Poradíme Vám
+420 608 366 491
O produktu

Odstraňuje nečistoty, jako jsou zbytky hmyzu, tuků, atd.
Obnovuje prodyšnost prodyšných membrán.
Připravuje kůži před ošetřením.
Je bezbarvý a nearomatizovaný.
Použití: hladká kůže (lesklým nebo matným povrchem) a také TFL-COOL ®, např. obleky, boty, tašky, atd. Nevhodné pro semiš.

 

Údaje o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. ·

Bezpečnostní pokyny:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Relevantní věty:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
R11 Vysoce hořlavý.
R22 Zdraví škodlivý při požití.
R36/38 Dráždí oči a kůži.
R38 Dráždí kůži.
R41 Nebezpečí vážného poškození očí.

 

O značce S100 Alternativy
Můžeme ještě poradit? Zeptejte se nás.
* takto označená pole jsou povinná

Kategorie produktu Čistič na kůži S100 250ml

Moto oblečení Oblečení doplňky Péče o oblečení (Péče o moto oblečení)


    Můžeme ještě poradit? Zeptejte se nás.
    Email * Jméno Telefon
    Napište číslici pět*
    Motozem.cz
    Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku