Čistič na kůži Mannol Leather Cleaner 450ml výprodej

Čistič na kůži Mannol Leather Cleaner 450ml výprodej
1/1
Akce
Tento produkt již
není možné objednat
Poradíme Vám
+420 608 366 491
O produktu

Mannol Leather Cleaner je přípravek pro šetrné čištění interiéru automobilů, autosedaček, motocyklové oblečení, zavazadel a jiných části vyrobených z kůže.
Hloubkově čistí, odstraňuje skvrny od oleje a mastnotu.
Obnovuje barvu a chrání kůži před vysycháním.
Poskytuje dlouhodobou ochranu proti vodě a skvrnám.
Zanechává příjemnou vůni.
Balení: 450ml

 

Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
R11 Vysoce hořlavý.
R51 Toxický pro vodní organismy.
R53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Prevence:
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Skladování:
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Likvidace:
P501 Zneškodněte obsah / nádobu bezpečným způsobem.


 

Hodnocení produktu zákazníky

Hodnocení produktu zákazníky

Jaroslav Holý,

ješte nevyzkoušený.

Tomáš Pivoň,

O značce MANNOL Alternativy
Můžeme ještě poradit? Zeptejte se nás.
* takto označená pole jsou povinná


    Můžeme ještě poradit? Zeptejte se nás.
    Email * Jméno Telefon
    Napište číslici osm*
    Motozem.cz
    Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku