Čistič disků kol NANO+ rozpraš. 700ml

Čistič disků kol NANO+ rozpraš. 700ml
1/1

Prosím nejprve vyberte variantu.

Skladem
Můžete mít doma ve čtvrtek 25.1.2018
124 Kč
102 Kč bez DPH
- +
Poradíme Vám
608 366 491
O produktu

Přípravek na čištění disků, moderní přípravek obsahující detergenty nejnovější generace, založeno na technologii NANO+. Efektivně čistí disky automobilových kol od brzdného prachu, usazenin olejů, zbytkových prachových částic pneumatik a dalších nečistot.

Vhodné i pro kola motocyklů. Obsahuje nanočástice oxidu křemičitého, které fungují na molekulární úrovni a aktivně pronikají do struktury kola. Tímto způsobem se dokonale očistí znečištěný povrch. Obnovuje původní vzhled.

NANO+ je vysoce pokročilá technologie aplikace nanočástic křemíku a stříbra. Technologie vyvinutá v kooperaci s BRENNTAG. Nanočástice působí na molekulární úrovni a pronikají hluboko do struktury čištěných součástí. Vytvářejí na podkladu neviditelný třívrstvý povlak. Technologie NANO+ umožňuje dosažení zmnohonásobeného jevu odpuzování částic vody, prachu a veškerých nečistot. Vzniká efekt lotosového květu, jehož výsledkem je samočištění. NANO+ je technologie příznivá pro alergiky. Má fungicidní a dezodorační účinky. Aktivita iontů stříbra zabíjí škodlivé bakterie.

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje vážné poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Dráždí oči.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Reakce:
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305 + P351+ P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

 

Hodnocení produktu zákazníky

Hodnocení produktu zákazníky

NIKOLA MIKLOŠ,

O značce AUTOLAND Alternativy
Můžeme ještě poradit? Zeptejte se nás.
* takto označená pole jsou povinná

Kategorie produktu Čistič disků kol NANO+ rozpraš. 700ml

Autodoplňky Autokosmetika Ošetření pneumatik a disků


    Můžeme ještě poradit? Zeptejte se nás.
    Email * Jméno Telefon
    Napište číslici jedna*
    Motozem.cz
    Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku